Instructional Design: Określanie potrzeb uczestników