Storyline #1 – Parallax Effect | Efekt Paralaksy

Informacje o projekcie

Klient Articulate.com
Umiejętności Articulate Storyline