Tag

wordpress

 

Platforma Edukacyjna: Akademia Nowych Mediów

Celem projektu było wdrożenie ogólnodostępnej platformy LMS, która służy do udostępniania i tworzenia szkoleń online. Podstawowymi założeniami były: publicznie dostępne szkolenia narzędzie do tworzenia e-learningu...
Read More