Projektowanie szkoleń online

Projektowanie szkoleń online

Poznaj metody, narzędzia i techniki projektowania e-learningu. Dwudniowe praktyczne warsztaty pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności i teoretyczne podstawy projektowania (Instructional Design) szkoleń wykorzystujących nowoczesne technologie.

Cel szkolenia:

Zwiększenie efektywności wykorzystania sprawdzonych metod analizy i projektowania programów szkoleniowych opartych o e-learning i blended learning.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie w stanie:
 • wyjaśnić znaczenie projektowania szkoleń online w kontekście efektywności, skuteczności i motywowania uczestników,
 • opisać sposoby w jaki treść szkoleniowa (w tym interakcje) wpływają na uczenie się,
 • określić mierzalne cele szkoleniowe,
 • zorientować treść szkolenia na mierzalne rezultaty,
 • przeprowadzić mapowanie treści szkoleniowych względem celów i rezultatów,
 • zaprojektować elementy związane z realizacją celów w zakresie, wiedzy, umiejętności i zachowań.
 • stworzyć plan ewaluacji szkolenia.
 • dobrać właściwą strategię ID dla konkretnej treści.
 • poprowadzić projektowanie szkolenia zgodnie z modelami CCAF, ARCS i Action Mapping

Stosowane techniki

Artykuły i materiał video wprowadzające do szkolenia, ćwiczenia indywidualne, dyskusje w grupach, przykłady z życia, demonstracje elektroniczne, inspiracja (teoria) poparta licznymi przykładami z życia, warsztaty, plan działań wdrożeniowych.

Forma szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie blended learning z największym udziałem warsztatów, podczas których uczestnicy podzieleni na grupy projektowe pracują nad konkretnym projektem szkolenia online przechodząc przez wszystkie etapy projektowania (zgodnie z różnymi modelami) począwszy od analizy potrzeb i tworzenia persony, poprzez definiowanie mierzalnych i zorientowanych biznesowo celów szkoleniowych, a kończywszy na dostarczeniu kluczowych elementów szkolenia w postaci storyboardu.
Piotr Peszko
Trener

Piotr Peszko jest certyfikowanym projektantem i nagradzanym twórcą szkoleń elearningowych. Od 10 lat działa w branży szkoleniowej kształtując jej nowoczesny kierunek poprzez organizowanie konferencji, studiów i warsztatów. 


Profil Uczestnika

Osoby mające potrzebę stworzenia efektywnego programu szkoleniowego lub pojedynczego szkolenia wykorzystując nowoczesne technologie (elearning).


Korzyści

Efektywna realizacja działań projektowych. Zapewnienie efektywnej komunikacji w projektach szkoleniowych. Przygotowanie do pracy z dostawcami szkoleń online.  


Narzędzia i metody

Briefing star. Persona. Learning Battle Cards. Action Mapping. ARCS. ADDIE. SAM.

Program szkolenia

Webinar - 2h

Warsztaty dzień 1 - 8h

Warsztaty dzień 2 - 8h

Konsultacje online - 3h

Wprowadzenie

 1. Cele i założenia programu szkoleniowego
 2. Wprowadzenie do Projektowania
 3. Teorie Instructional Design
 4. Specyfika szkoleń online

1. Wprowadzenie do projektowania szkoleń online

– Czym jest projektowanie?

– Specyfika projektowania szkoleń online

– Typowe modele projektowe

– Analiza przykładów szkoleń w kontekscie modeli projektowych

– Uwarunkowania projektowe

– Typowe narzędzia projektowania

2. Analiza informacji i definiowanie celów

– Zbieranie informacji

– Analiza treści

– Struktura szkolenia

– Środki przekazu

– Cele

3. Projektowanie informacji i interakcji

– Przekazywanie informacji

– Obiekty uczące

– Typy interakcji

– Komunikacja

– Narzędzia zewnętrzene

 

 

3. Wpływ projektanta na stronę wizualną

– Interfejs użytkownika

– Użyteczność

– Dostępność

4. Sprawdzanie rezultatów

– Testy online

– Narzędzia oceniania

– Ocena rzeczywista

5. Planowanie ewaluacji

6. Rola projektanta w konteście tworzenia szkoleń

Indywidualne konsultacje mające na celu rozwiązanie potencjalnych trudności. 

Najbliższe szkolenie otwarte: 7 – 8 października 2017 w KrakowiePytania w sprawie szkolenia, zgłoszenia udziału i próby negocjacji proszę przesyłać
na wszystkie inne sposoby wymienione w sekcji kontakt.