04. Jak przygotować wsad merytoryczny do szkolenia?

Dokładnie połowa firm, które przebadaliśmy udzieliła informacji, że wsad merytoryczny przygotowuje ekspert z biznesu w połączeniu z projektantem, a najczęściej otrzymywanym przez dostawców materiałem źródłowym jest stara prezentacja. Merytoryka to najczęściej wiedza encyklopedyczna, lub skopiowana z innych źródeł (np. aktów prawnych, lub wewnętrznych polityk) która nadaje się na ebook, a nie na szkolenie, bo brakuje w nim konkretnych sytuacji, ćwiczeń i przykładów.

Jak zapewnić właściwą perspektywę patrzenia na treść?

  1. Projektant musi pracować z ekspertem w kontekście konkretnych działań i powiązanych z nimi konsekwencji.
  2. Wypracować definicję tego
  3. Zacząć od przykładów, które następnie będą obudowane treścią.
  4. Pisząc materiał myśl o konkretnych sytuacjach, które pozwolą przełożyć je na praktyczne działania.
  5. Ekspert powinien myśleć o treści rozpoczynając od tego czego ludzie nie robią, dlaczego tego nie robią, a co powinni robić.

Rekomendacje do współpracy:

  • Analiza treści dostarczonej przez projektanta.
  • Kategoryzacja treść na: zbędną, nadmiarową, właściwą (mięso szkolenia), przykłady, ćwiczenia.
  • Ekspertów dobrze zaangażować do opowiadania o treści, bo nie zawsze wszystko jest w prezentacji.
  • SME pomaga na każdym etapie projektowania i tworzenia dbając o szczegóły.

#Protip

Zaczynasz od zmiany zachowań, a później zasatanawiasz się jaka wiedza jest potrzebna do zmiany tych zachowań i tylko ta powiązana wiedza jest Ci potrzebna. Cała reszta jest do śmieci, bo niepotrzebna wiedza zniechęca ludzi do szkoleń.

Sponsorem Letniej Szkoły eLearningu w 2019 jest SPEEXX