13. Jak wykorzystać technologie e-learningowe w szkoleniach językowych?

Dla niektórych firm wyzwaniem jest zarządzanie szkoleniami i zmniejszenie obciążenia administracyjnego. Inne szukają możliwości lepszego wykorzystania budżetu. Jeszcze inne digitalizują swoje procesy i chcą to zrobić również w obszarze języków obcych, a jeszcze inne po prostu szukają metody wiarygodnej oceny kompetencji językowych pracowników i kandydatów do pracy.

Rozmawiamy o tym, jak wykorzystać technologie e-leaerningowe, aby osiągnąć te cele.

Na potrzeby tego odcinka patrzymy na te cele przez pryzmat platformy Speexx, która jest sponsorem LSE2019.

System Speexx jest uszyty na potrzeby korporacji i korzysta z niego 8 mln uczestników, a więc założyć możemy, że odpowiada na potrzeby różnych biznesów. Mówimy też o sposobie zastosowania technologii, np. o:

  1. powiązaniu technologii z treściami pochodzącymi od światowych wydawców,
  2. sposobie sprawdzania poprawności wymowy i intonacji
  3. wykorzystaniu wirtualnych klas, które wykorzystuje globalny zasięg narzędzia
  4. ułatwieniach w dostępie do treści

Każdy kurs w Speexx trwa pół roku i jest on spięty z systemem CEFR, a wszystko zapakowane w system monitorowania postępów uczestników, a więc w zasadzie powinniśmy do naszego modelu dodać punkt 5 – Monitoring i raportowanie.

Sponsorem Letniej Szkoły eLearningu w 2019 jest SPEEXX